PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Proyectos de investigación financiados y desarrollados partiendo de las convocatorias de ayudas del INDEST.

Projectes 2016

Els projectes de recerca que es mencionen a continuació són els projectes finançats en la convocatòria d’ajuts 2016 per a projectes interdisciplinars de l’INDEST i per al cofinançament de projectes europeus i internacionals. Consulta les resolucions de projectes 2016, aquí.

 

Projectes interdisciplinars:

 

 1. Títol del projecte: Envelliment actiu, qualitat de vida i relacions intergeneracionals. Consorci: ENAQUARI Envelliment actiu, qualitat de vida i relacions intergeneracionals. Adjudicació de l’ajut a Fidel Molina-Luque (GESEC).

 

 1. Títol de projecte: Diversitat cultural i lingüística a l’escola quebequesa: un exemple per Catalunya?. Consorci: Anàlisi Interdisciplinar sobre la diversitat a l’Escola. Adjudicació de l’ajut a Jordi Garreta i Bochaca (GRASE).

 

 1. Títol del projecte: Prevenció de les violències des del naixement. Espais de socialització i resolució positiva dels conflictes. Consorci: GESEC-GIAM-GIEDEM. Adjudicació de l’ajut a Francisca Sanvicen Torné (GESEC).

 

 1. Títol del projecte: La diversificación como solución a la sostenibilidad de las empresas familiares en el sector agroalimentario de Cataluña. Consorci: Confluències en la empresa familiar. Adjudicació de l’ajut a José Luis Gallizo Larraz (CARENFA).

 

Ajuts pont:

 

 1. Títol del projecte: Recursos patrimonials i turístics de Lleida, en Accés Obert, Estratègies de comunicació del Patrimoni cultural. Consorci: Patrimoni Cultural, Turisme i Comunicació. Adjudicació de l’ajut-pont a Iván Rega Castro (ACEM).

 

 1. Títol del projecte: Ús i recepció del passat: desenvolupament social, econòmic i artístic a la Catalunya de Ponent a l’Edat Moderna. Consorci: MEMOART. Adjudicació de l’ajut-pont a Isidro Puig Sanchís (ACEM).

 

 1. Títol del projecte: Multilingüisme, formació i empresa a la demarcació de Lleida: Cap a una valoració educativa i econòmica del multilingüisme als sectors agroalimentari i turístic. Consorci: Llengües, Educació i Economia (LLEDECO). Adjudicació de l’ajut-pont a Josep Maria Cots Caimons (CLA).

 

Projectes de cofinançament de projectes europeus o internacionals:

 

 1. Títol del projecte: Challenges of The European Union: an approach for Senior Students (CEUSS). Grup de recerca: Les Nacions Unides i la Unió Europea davant els reptes i les amenaces actuals: reforma del sistema de governança global, seguretat, cooperació i drets humans. Adjudicació de l’ajut a Antoni Blanc Altemir (Les Nacions Unides i la Unió Europea…).

Projectes 2017

Els projectes de recerca que es mencionen a continuació són els projectes finançats en la convocatòria d’ajuts 2017 de l’INDEST. La resolució de projectes 2017 és aquí.

 

MODALITAT A

 

 1. Títol del projecte: Desigualtat socioespacial i pobresa a Lleida (1991-2017). Consorci: Desigualtat i Pobresa a Lleida. Adjudicació de l’ajut de 3.600 euros. Grups de recerca participants: Territori i Societat, Anàlisi Social i Educativa (GRASE) i Grup d’Estudis, Societat, Salut, Educació i Cultura (GESEC). Col·labora: Càteda O.S La Caixa d’Estudis sobre les Desigualtats Socials. Institució partner: Regidoria de Polítiques per als Drets de les persones. Ajuntament de Lleida.

 

 1. Títol del projecte: Geografia de les emocions. Consorci: Geografia de les emocions. Adjudicació de l’ajut de 6.000 euros. Grups de recerca participants: Territori i Societat i dues investigadores a títol individual de l’INDEST. Empresa partner: Amesbé Consultoria del Benestar.

 

 1. Títol del projecte: Cap a un nou paradigma dels acords de lliure comerç de la Unió Europea. Possibles repercussions per a les terres de Lleida. Consorci: GRUNUE-AECTI-Europe Direct Lleida. Adjudicació de l’ajut de 4.800 euros. Grups de recerca participants: Les Nacions Unides i la Unió Europea davant els reptes i les amenaces actuals: governança global, seguretat, desenvolupament i drets humans. GR: Avaluació Econòmica i Comercial de la Tecnologia i la Innovació (AECTI). Institució partner: Europe Direct Lleida de l’Ajuntament de Lleida.

 

 1. Títol del projecte: Towards an efficiency analysis of multilingual workplaces: the cases of agro-industry and tourism. Consorci: Llengua, Educació i Economia (LLEDECO). Adjudicació de l’ajut de 6.000 euros. Grups de recerca participants: Cercle de Lingüística Aplicada (CLA) i Caracteritzant les Empreses Rendibles: Empresa Familiar i Empresa Emprenedora (CARENFA). Institució partner: Cambra de Comerç i Serveis de Lleida.

 

MODALITAT B

 

 1. Títol del projecte: Estudi de l’orientació al mercat de les cooperatives agràries de Catalunya des del punt de vista comercial i turístic. Consorci: Cooperativa, turisme i economia social (COTUES). Adjudicació de l’ajut de 4.800 euros. Grup de recerca: Turisme, Economia Social i del Coneixement (TURESCO). Col·laboració amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

 

 1. Títol del projecte: La competitivitat de les Cooperatives Agràries. Consorci: Avaluació de la competitivitat de les cooperatives agràries de Catalunya. Adjudicació de l’ajut de 3.600 euros. Grup de recerca: Avaluació Econòmica i Comercial de la Tecnologia i la Innovació (AECTI). Col·laboració amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

Projectes 2018

Els projectes de recerca que es mencionen a continuació són els projectes finançats en la convocatòria d’ajuts 2018 de l’INDEST. El codi UdL oficial de la convocatòria és: 2018CRINDESTABC. Consulta la resolució de projectes 2018, aquí.

 

MODALITAT A

 

 1. TÍTOL DE PROJECTE: RELACIÓN ENTRE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RENDIMIENTO PROFESIONAL. CONSORCI: INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA EMPRESA. ADJUDICACIÓ DE L’AJUT DE 5.600 EUROS (€). GRUPS DE RECERCA PARTICIPANTS: GRUP DE RECERCA EN ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒDICA (GROP) I CARACTERITZANT LES EMPRESES RENDIBLES: EMPRESA FAMILIAR I EMPRESA EMPRENEDORA (CARENFA). INSTITUCIÓ PARTNER: SAINT KOLBE UNIVERSITY.

 

 1. TÍTOL DE PROJECTE: ANÀLISI D’EMPLAÇAMENT DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL CATALÀ EN LA FICCIÓ AUDIOVISUAL COM A ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ. CONSORCI: TRAMA-TURESCO. ADJUDICACIÓ DE L’AJUT DE 5.600 EUROS (€). GRUPS DE RECERCA PARTICIPANTS: TRANSFORMACIONS EN ELS MITJANS AUDIOVISUALS I LES SEVES IMPLICACIONS EN EL DESENVOLUPAMENT POLÍTIC, CULTURAL I SOCIAL (TRAMA) I TURISME, ECONOMIA SOCIAL I DEL CONEIXEMENT (TURESCO). INSTITUCIÓ PARTNER: AJUNTAMENT DE LLEIDA AMB EL SUPORT DE CATALUNYA FILM COMISSION.

 

 1. TÍTOL DE PROJECTE: EL CONEIXEMENT DEL PATRIMONI INDUSTRIAL EN EL MÓN EDUCATIU I LA SOCIETAT. CONSORCI: DIFUSIÓ PARTICIPATIVA DEL PATRIMONI INDUSTRIAL. ADJUDICACIÓ DE L’AJUT DE 7.000 EUROS (€). GRUPS DE RECERCA PARTICIPANTS: TERRITORI I SOCIETAT I ANÀLISI SOCIAL I EDUCATIVA (GRASE). INSTITUCIÓ PARTNER: FUNDACIÓ PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA.

 

 1. TÍTOL DE PROJECTE: LA REPRESENTACIÓ DE LA MATERNITAT EN LA FICCIÓ CONTEMPORÀNIA. CONSORCI: OBSERVATORI DE LES REPRESENTACIONS DE LA MATERNITAT – TRAMA – GESEC – LIPOFRANCUMEPOE. ADJUDICACIÓ DE L’AJUT DE 7.000 EUROS (€). GRUPS DE RECERCA PARTICIPANTS: TRANSFORMACIONS EN ELS MITJANS AUDIOVISUALS I LES SEVES IMPLICACIONS EN EL DESENVOLUPAMENT POLÍTIC, CULTURAL I SOCIAL (TRAMA), GRUP D’ESTUDIS SOCIETAT, SALUT, EDUCACIÓ I CULTURA (GESEC) I LITERATURA POPULAR FRANCESA I CULTURA MEDIÀTICA ENFRONT DEL FENOMEN POÈTIC (LIPOFRANCUMEPOE). INSTITUCIONS PARTNER: COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE LLEIDA I CENTRE DOLORS PIERA (UDL).

 

MODALITAT B

 

 1. TÍTOL DE PROJECTE: RELLEU GENERACIONAL I GÈNERE A LES COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA. CONSORCI: REGENERE. RELLEU GENERACIONAL I GÈNERE A LES COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA. ADJUDICACIÓ DE L’AJUT DE 7.000 EUROS (€). GRUP DE RECERCA: GRUP D’ESTUDIS SOCIETAT, SALUT, EDUCACIÓ I CULTURA (GESEC). COL·LABORA: CÀTEDRA D’EMPRENEDORIA I CÀTEDRA D’EMPRESA FAMILIAR. INSTITUCIÓ PARTNER: FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA (FCAC).

 

 1. TÍTOL DE PROJECTE: ANÀLISI DE LES EXPECTATIVES DE MILLORA DE LES ORGANITZACIONS DE PRODUCTORS COM ELEMENTS CLAU DEL MILLORAMENT D’EFICIÈNCIA DELS SECTORS AGRARIS I AGROALIMENTARIS EN CLAU DE PRESENT I DE FUTUR. CONSORCI: ANÀLISI DE LES EXPECTATIVES DE MILLORA DE LES ORGANITZACIONS DE PRODUCTORS COM ELEMENTS CLAU DEL MILLORAMENT D’EFICIÈNCIA DELS SECTORS AGRARIS I AGROALIMENTARIS EN CLAU DE PRESENT I DE FUTUR. ADJUDICACIÓ DE L’AJUT DE 5.600 EUROS (€). GRUP DE RECERCA: LES NACIONS UNIDES I LA UNIÓ EUROPEA DAVANT ELS REPTES I AMENACES ACTUALS: REFORMA DEL SISTEMA DE GOVERNANÇA GLOBAL, SEGURETAT, COOPERACIÓ I DRETS HUMANS. INSTITUCIÓ PARTNER: FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA (FCAC).

 

MODALITAT C

 

 1. TÍTOL DE PROJECTE: EFFECTS OF A WEB-BASED THERAPEUTIC EDUCATIONAL INTERVENTION FOR THE TREATMENT OF PAIN AND POOR SLEEP QUALITY IN ADULT WOMEN DIAGNOSED WITH FIBROMYALGIA: A MIXED METHODS APPROACH WITH SEQUENTIAL EXPLORATORY DESIGN. CONSORCI: FIBROMYALGIA AND INTEGRAL CARE (BIOPSYCHOSOCIAL). ADJUDICACIÓ DE L’AJUT DE 7.000 EUROS (€). GRUPS DE RECERCA PARTICIPANTS: GRUP D’ESTUDIS, SOCIETAT, SALUT, EDUCACIÓ I CULTURA (GESEC-INDEST) I GRUP D’INVESTIGACIÓ EN CURES EN SALUT (GRECS-IRBLLEIDA). ENTITATS COL·LABORADORES: FIBROLLEIDA I CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA ONZE DE SETEMBRE.

 

 1. TÍTOL DE PROJECTE: APROXIMACIÓ ARQUEOLÒGICA A LES PRÀCTIQUES AGROALIMENTÀRIES: NEXES ENTRE EL PASSAT I EL PRESENT. CONSORCI: ARQUEOAGRO. ADJUDICACIÓ DE L’AJUT DE 7.000 EUROS (€). GRUPS DE RECERCA PARTICIPANTS: GRUP D’INVESTIGACIÓ PREHISTÒRICA (GIP) – GRUP 3D PATRIMONI. ESTUDI, DIGITALITZACIÓ, DOCUMENTACIÓ I DIVULGACIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I ARQUEOLÒGIC (INDEST). GRUP DE RECERCA PRODUCCIÓ FORESTAL (AGROTECNIO).

 

 1. TÍTOL DE PROJECTE: BUSCANDO LOS VALORES DE REFERENCIA “NORMALES” DE BIOMARCADORES DE DAÑO CARDÍACO DESPUÉS DE SESIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA. CONSORCI: MOVIMENT-VASCULAR. ADJUDICACIÓ DE L’AJUT DE 7.000 EUROS (€). GRUPS DE RECERCA PARTICIPANTS: MOVIMENT HUMÀ (MH-INDEST) I GRUP DE RECERCA TRANSLACIONAL VASCULAR I RENAL (TVR-IRBLLEIDA).

 

 1. TÍTOL DE PROJECTE: ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA BIODIVERSIDAD DE CULTIVOS Y DEL PAGO VERDE “GREENING” EN LA PROVÍNCIA DE LLEIDA EN EL HORIZONTE DE LA FUTURA REFORMA DE LA PAC POST 2020. CONSORCI: ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA BIODIVERSIDAD DE CULTIVOS Y DEL PAGO VERDE “GREENING” EN LA PROVÍNCIA DE LLEIDA EN EL HORIZONTE DE LA FUTURA REFORMA DE LA PAC POST 2020. ADJUDICACIÓ DE L’AJUT DE 7.000 EUROS (€). GRUPS DE RECERCA PARTICIPANTS: LES NACIONS UNIDES I LA UNIÓ EUROPEA DAVANT ELS REPTES I LES AMENACES ACTUALS: GOVERNANÇA GLOBAL, SEGURETAT, DESENVOLUPAMENT I DRETS HUMANS; INDEST. GRUP DE RECERCA EN AGRONOMIA I MEDI AMBIENT EN SISTEMES AGRÍCOLES MEDITERRANIS; AGROTECNIO.

Projectes 2019

Les bases de la convocatòria 2019 d'ajuts per a projectes de recerca estan pendents de revisió, modificació i aprovació pel Consell de Direcció de l'INDEST. Anirem informant dels canvis i possibles actualitzacions pel que fa a les bases, terminis i requisits.