Amb l'objectiu de disminuir els desequilibris socials i territorials, potenciar el diàleg entre el què és global i el que és local, i socialitzar el coneixement, va nàixer el nou institut de recerca de la Universitat de Lleida, l'INDEST, una de les quatre potes de la investigació que es fa a la Universitat de Lleida que va fixar el Pla Estratègic de la institució.

L'Institut de Desenvolupament Social i Territorial s'afegeix així a Agrotècnio, IRBLleida, i Inspires, dedicats respectivament a l'agroalimentació, la salut i l'energia, tot agrupant la investigació que es du a terme en l'àmbit de les humanitats i les ciències socials.

  Institut de Desenvolupament Social i Territorial | Universitat de Lleida

L’Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST) va ser creat l’any 2015 i és un centre de recerca propi de la Universitat de Lleida. La nostra missió és impulsar la recerca de les ciències socials i de les humanitats per analitzar el desenvolupament dels territoris i les societats que hi viuen.

L’INDEST vol posar aquest coneixement al servei de les institucions públiques i privades per tal que aquestes puguin dur a terme una bona planificació i gestió cultural de la seva tasca.

23 de setembre de 2017. Un total de 870 persones van assistir a la Universitat de Lleida (UdL) per participar en la Nit dels Investigadors 2017, gairebé un 36% més que l'any anterior, quan es van comptabilitzar 640 inscrits. L'èxit d'aquesta convocatòria es va deure en part al fet que l'organitzador - el centre de recerca de la UdL INSPIRES - i l'INDEST com a col·laborador entre d'altres centres van decidir duplicar l'oferta en horari de matí i tarda per afavorir la participació de persones de totes les edats. El Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera (CCCT) i l'Escola Politècnica Superior (EPS), tots dos edificis al campus de Cappont, van acollir les activitats gratuïtes, que van aplegar famílies disposades a convertir-se en científics per un dia. El programa incloïa onze tallers i cinc xerrades que s'anaven repetint en diferents horaris sobre temes com ara La ciència darrera els drons, Com construir cases sostenibles i estalviar energia, o Realitats i mites de la seguretat a Internet entre d'altres tallers. L'objectiu assolit de la Nit dels Investigadors va ser "fer arribar la ciència i la tecnologia als ciutadans, que sàpiguen què fem a la Universitat i com els pot servir a casa seua", segons ha destacat la directora de l'INSPIRES, Luisa F. Cabeza.

http://www.researchersnight.udl.cat

  Disminució dels desequilibris socials i territorials

Aspirem a fer una aportació científica que afavoreixi la qualitat de les decisions polítiques i amb això contribuir a la reducció dels desequilibris socials i territorials i augmentar la cohesió i el benestar dels habitants dels territoris. 

  Vocació global i generalista

Ens ocupem d'una temàtica estructural, polifacètica i d'impacte universal com són les formes i maneres que pot adoptar el desenvolupament social i territorial. Per això som un institut amb una clara vocació global i generalista.

  Diàleg entre el global i el local

Volem contribuir a donar respostes científiques i polítiques davant els problemes que generen la tendència a la globalització, per una banda, i, per l'altra, la pervivència de la diversitat social i territorial. 

  Socialització del coneixement

Tenim com a principi afavorir la difusió de les activitats dels nostres investigadors, grups de recerca, així com iniciar plans de promoció, coneixement i visualització social de la tasca del centre.