Actualmente no hay información

Amb l'objectiu de disminuir els desequilibris socials i territorials, potenciar el diàleg entre el què és global i el que és local, i socialitzar el coneixement, va nàixer el nou institut de recerca de la Universitat de Lleida, l'INDEST, una de les quatre potes de la investigació que es fa a la Universitat de Lleida que va fixar el Pla Estratègic de la institució.

L'Institut de Desenvolupament Social i Territorial s'afegeix així a Agrotècnio, IRBLleida, i Inspires, dedicats respectivament a l'agroalimentació, la salut i l'energia, tot agrupant la investigació que es du a terme en l'àmbit de les humanitats i les ciències socials.

  Instituto de Desarrollo Social y Territorial de la Universitat de Lleida

El Instituto de Desarrollo Social y Territorial (INDEST) fue creado en 2015 y es un centro de investigación propio de la Universidad de Lleida. Su misión es impulsar la investigación de las ciencias sociales y de las humanidades para analizar el desarrollo de los territorios y las sociedades que viven.

El INDEST quiere poner este conocimiento al servicio de las instituciones públicas y privadas para que éstas puedan llevar a cabo una buena planificación y gestión cultural de su tarea.

23 de setembre de 2017. Un total de 870 persones van assistir a la Universitat de Lleida (UdL) per participar en la Nit dels Investigadors 2017, gairebé un 36% més que l'any anterior, quan es van comptabilitzar 640 inscrits. L'èxit d'aquesta convocatòria es va deure en part al fet que l'organitzador - el centre de recerca de la UdL INSPIRES - i l'INDEST com a col·laborador entre d'altres centres van decidir duplicar l'oferta en horari de matí i tarda per afavorir la participació de persones de totes les edats. El Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera (CCCT) i l'Escola Politècnica Superior (EPS), tots dos edificis al campus de Cappont, van acollir les activitats gratuïtes, que van aplegar famílies disposades a convertir-se en científics per un dia. El programa incloïa onze tallers i cinc xerrades que s'anaven repetint en diferents horaris sobre temes com ara La ciència darrera els drons, Com construir cases sostenibles i estalviar energia, o Realitats i mites de la seguretat a Internet entre d'altres tallers. L'objectiu assolit de la Nit dels Investigadors va ser "fer arribar la ciència i la tecnologia als ciutadans, que sàpiguen què fem a la Universitat i com els pot servir a casa seua", segons ha destacat la directora de l'INSPIRES, Luisa F. Cabeza.

http://www.researchersnight.udl.cat

  Disminución de los desequilibrios sociales y territoriales

Aspiramos a hacer una aportación científica que favorezca la calidad de las decisiones políticas y con ello contribuir a la reducción de los desequilibrios sociales y territoriales y aumentar la cohesión y el bienestar de los habitantes de los territorios.

  Vocación global y generalista

Nos ocupamos de una temática estructural, polifacética y de impacto universal como son las formas y maneras que puede adoptar el desarrollo social y territorial. Por eso somos un instituto con una clara vocación global y generalista.

  Diálogo entre lo global y lo local

Queremos contribuir a dar respuestas científicas y políticas ante los problemas que generan la tendencia a la globalización, por un lado, y, por la otra, la pervivencia de la diversidad social y territorial.

  Socialización del conocimiento

Tenemos como principio favorecer la difusión de las actividades de nuestros investigadores, grupos de investigación, así como iniciar planes de promoción, conocimiento y visualización social de la tarea del centro.