There is currently no information

Amb l'objectiu de disminuir els desequilibris socials i territorials, potenciar el diàleg entre el què és global i el que és local, i socialitzar el coneixement, va nàixer el nou institut de recerca de la Universitat de Lleida, l'INDEST, una de les quatre potes de la investigació que es fa a la Universitat de Lleida que va fixar el Pla Estratègic de la institució.

L'Institut de Desenvolupament Social i Territorial s'afegeix així a Agrotècnio, IRBLleida, i Inspires, dedicats respectivament a l'agroalimentació, la salut i l'energia, tot agrupant la investigació que es du a terme en l'àmbit de les humanitats i les ciències socials.

  Institute for Social and Territorial Development (INDEST) of University of Lleida

The Institute for Social and Territorial Development (INDEST) was created in 2015 and it is a research center of University of Lleida. Its mission is to promote research in the social sciences and the humanities to analyze the development of the territories and societies that live.

INDEST wants to put this knowledge at the service of public and private institutions so that they can carry out a good cultural planning and management of their work.

23 de setembre de 2017. Un total de 870 persones van assistir a la Universitat de Lleida (UdL) per participar en la Nit dels Investigadors 2017, gairebé un 36% més que l'any anterior, quan es van comptabilitzar 640 inscrits. L'èxit d'aquesta convocatòria es va deure en part al fet que l'organitzador - el centre de recerca de la UdL INSPIRES - i l'INDEST com a col·laborador entre d'altres centres van decidir duplicar l'oferta en horari de matí i tarda per afavorir la participació de persones de totes les edats. El Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera (CCCT) i l'Escola Politècnica Superior (EPS), tots dos edificis al campus de Cappont, van acollir les activitats gratuïtes, que van aplegar famílies disposades a convertir-se en científics per un dia. El programa incloïa onze tallers i cinc xerrades que s'anaven repetint en diferents horaris sobre temes com ara La ciència darrera els drons, Com construir cases sostenibles i estalviar energia, o Realitats i mites de la seguretat a Internet entre d'altres tallers. L'objectiu assolit de la Nit dels Investigadors va ser "fer arribar la ciència i la tecnologia als ciutadans, que sàpiguen què fem a la Universitat i com els pot servir a casa seua", segons ha destacat la directora de l'INSPIRES, Luisa F. Cabeza.

http://www.researchersnight.udl.cat

  Decrease in social and territorial imbalances

We aspire to make a scientific contribution that favors the quality of political decisions and thereby contribute to the reduction of social and territorial imbalances and increase the cohesion and well-being of the inhabitants of the territories.

  Global and generalist vocation

We deal with a structural theme, multi-faceted and of universal impact such as the forms and ways that social and territorial development can take. That is why we are an institute with a clear global and generalist vocation.

  Dialogue between the global and the local

We want to contribute to scientific and political responses to the problems generated by the tendency to globalization, on the one hand, and, on the other, the survival of social and territorial diversity.

  Knowledge socialization

Our principle is to promote the dissemination of the activities of our researchers, research groups, as well as initiate plans for promotion, knowledge and social visualization of the center's task.