Comitè Científic Extern

El Comitè Científic Extern és l'òrgan consultiu que assessora i dóna suport a l'activitat de recerca de l'Institut.            

Consulta l'Informe d'Avaluació Extern (Any 2017).

Consulta l'Informe d'avaluació (Any 2018). Els comentaris i suggeriments que es poden llegir en l'informe 2018 són recomanacions a aplicar l'any 2019. 

 

El Comitè Científic Extern de l'INDEST és format per tres membres PDI externs a la UdL. A continuació presentem breument les personalitats i la trajectòria professional i investigadora dels tres membres:

 

 

  • el Dr. Ramon Flecha García

Catedràtic de Sociologia i Doctor Honoris Causa per la Universitat West Timisoara. Ha estat l’investigador principal del projecte WORKALO (FP5) i  INCLUD-ED (FP6), l’únic de Ciències Socials seleccionat per la Comissió Europea en la seva llista de les deu millors recerques científiques. Actualment dirigeix IMPACT-EV (PF7), que està contribuint a dissenyar i elaborar un sistema d’indicadors per a la medició de l’impacte social a la recerca. Ha sigut expert en la Comissió de l’Àrea de Ciències Socials i Humanitats del 7è Programa Marc d’Investigació de la Unió Europea, nomenat pel Ministeri de Ciència i Innovació d’Espanya. Actualment, ha estat seleccionat Chair de l’Expert Group on Evaluation Methodologies for the Interim and Ex-post evaluations of Horizon 2020. Ha publicat a revistes com Nature, Harvard Educational Review, Journal of Mixed Methods Research, Current Sociology, Organization o Qualitative Inquiry i el seu article “Turning  difficulties  into  possibilities:  engaging  Roma families  and  students  in  school  through  dialogic  learning”. Cambridge  Journal  of  Education 43:4, 451-465, DOI: 10.1080/0305764X.2013.819068. Va rebre el Best Paper Price per Cambridge el 2013. La seva obra Compartiendo Palabras (Paidós, 1997) ha estat traduïda a l’anglès i al xinès.

Correu electrònic: ramon.flecha@ub.edu

 

  • la Dra. Mirjana Pejić Bach 

Catedràtica d'Informàtica vinculada al Departament d'Informàtica de la Facultat d’Economia de Zagreb. Especialitzada en ensenyament de la informàtica i del coneixement i descobriment en bases de dades en economia i negocis, tecnologies de la informació i dinàmiques de sistemes. Participa en diversos projectes del 7è Programa Marc de la Unió Europea. Alhora, és UNESCO Chair en la Data Privacy Conference "Privacy in Statistical Databases 2016" (PSD 2016). Avaluadora del programa Horizon 2020. Forma part de la Comissió d’Avaluació Europea a Brussel·les de Ciències Socials i Humanitats, és assessora externa i és experta en el programa europeu Horizon 2020.

Correu electrònic: mpejic@efzg.hr

 

  • el Dr. Joaquim Prats Cuevas

Catedràtic de la Universitat de Barcelona i Doctor en Història Moderna. Està especialitzat en la didàctica de la història, en l’anàlisi dels sistemes educatius i en la història de les universitats. És IP del grup de recerca DHIGECS. A més, ha desenvolupat la seva tasca com avaluador extern de projectes d’investigació (ANEP, AGAUR, COLCIENCIAS de Colòmbia, ANCPT de Argentina, IBE-UNESCO i d’altres institucions i universitats) i ha sigut membre de la Comissió Nacional d’Acreditació de professors Titulars d’Universitat de l’àmbit de les ciències socials i jurídiques (BOE 14 XII-2007), ANECA i coordinador de Ciències Socials de l’AGAUR. Ha sigut el president de l’AQU i ha presidit el Center for European Education a Espanya, el qual està vinculat a la Comissió Europea. Per últim, formà part de l’Assemblea de l’Educació de l’OCDE, del consell rector del programa PISA, de comissions d’educació del consell de ministres de la UE i del Consell d’Europa.

Correu electrònic: jprats@ub.edu