Personal de suport

 

Espai 0.08 Direcció de l'INDEST

Espai 0.07 INDEST

Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

  

 

 

Descripció de les tasques

Tasques que desenvolupem a l'INDEST

 • Visualització dels serveis que ofereix INDEST als seus grups de recerca
 • Creació i gestió interna de bases de dades
 • Suport tècnic en gestió de projectes 
 • Suport tècnic en indexació de revistes científiques en diferents bases de dades tant de caire nacional com internacional 
 • Difusió i disseminació dels resultats de la recerca tant de la recerca publicada en el repositoris oficial de la UdL com a les les xarxes socials
 • Suport tècnic de redacció de continguts, edició audiovisal i imatge fixa
 • Cerca i difusió de les convocatòries de recerca
 • Disseny i concreció d'un pla de comunicació de l'Institut de Desenvolupament Social i Territorial de la UdL
 • Actualització i manteniment de l'espai on-line de l'Institut
 • Creació i gestió de les xarxes socials
 • Enviament regular de novetats i de butlletins d'informació
 • Creació d'un díptic i tríptic informatiu en concordança amb la línia d'imatge institucional de la UdL
 • Producció, enregistrament i edició d'un vídeo presentació de l'Institut
 • Redacció i gestió de documentació interna i externa
 • Assistència als Consells de Direcció, a les reunions de treball i reunions de Plenari
 • Seguiment i establiment de l'Agenda del Director de l'Institut i de les activitats de l'INDEST
 • Formació en recerca per a investigadors
 • Preparació, gestió i posada en marxa d'una convocatòria de recerca interdisciplinar de l'INDEST
 • Participació com a Institut de convocatòries de recerca
 • Cerca i difusió de convocatòries de recerca als membres adscrits a l'INDEST