Consell de direcció

El Consell de direcció de l'Institut de Desenvolupament Social i Territorial és format pel Director i el Sotsdirector i per vuit membres consellers.

Director de l'INDEST: Dr. Fidel Molina-Luque

Sotsdirector de l'INDEST: Dr. Josep Maria Cots Caimons