Dades sobre els projectes finançats per l'INDEST

Dades de recerca sobre els projectes de les convocatòries de recerca per projectes 2016, 2017 i 2018:

  Dotació econòmica dels projectes 2016

C. Interdisciplinar: 35.000€
C. Cofinançament: 10.000€

Xifra total 2016: 45.000€

 

  Dotació econòmica dels projectes 2019

Quantia modalitat A: 28.000€

Quantia modalitat B: 14.000€

Quantia modalitat C: 14.000€

Xifra total 2019: 56.000€

 

  Dotació econòmica dels projectes 2017

Quantia modalitat A: 35.000€

Quantia modalitat B: 15.000€

Xifra total 2017: 50.000€

 

  Dotació econòmica dels projectes 2018

Quantia modalitat A: 28.000€

Quantia modalitat B: 14.000€

Quantia modalitat C: 14.000€

 Xifra total 2018: 56.000€

 

Dotació econòmica convocatòria 2018

No obstant les xifres exposades sobre les modalitats de l'any 2018, l'INDEST va fer una esmena per actualitzar la dotació de la convocatòria. En aquesta convocatòria 2018, es van rebre 10 sol·licituds de proposta de projecte per finançar, totes elles amb informe favorable de l'avaluació externa. És per aquest motiu que amb la qualitat i competència dels projectes rebuts el Consell de Direcció va decidir i va aprovar de forma unànime una modificació en l'apartat de dotació econòmica de la convocatòria 2018, augmentant-ne així la dotació i finalment, la xifra total va ser de 65.800€.