PROJECTES DE RECERCA

Projectes de recerca finançats i desenvolupats a partir de les convocatòries d'ajuts de l'INDEST.

Projectes 2016

Els projectes de recerca que es mencionen a continuació són els projectes finançats en la convocatòria d’ajuts 2016 per a projectes interdisciplinars de l’INDEST i per al cofinançament de projectes europeus i internacionals. Consulta les resolucions de projectes 2016, aquí.

 

Projectes interdisciplinars:

 

 1. Títol del projecte: Envelliment actiu, qualitat de vida i relacions intergeneracionals. Consorci: ENAQUARI Envelliment actiu, qualitat de vida i relacions intergeneracionals. Adjudicació de l’ajut a Fidel Molina-Luque (GESEC).

 

 1. Títol de projecte: Diversitat cultural i lingüística a l’escola quebequesa: un exemple per Catalunya?. Consorci: Anàlisi Interdisciplinar sobre la diversitat a l’Escola. Adjudicació de l’ajut a Jordi Garreta i Bochaca (GRASE).

 

 1. Títol del projecte: Prevenció de les violències des del naixement. Espais de socialització i resolució positiva dels conflictes. Consorci: GESEC-GIAM-GIEDEM. Adjudicació de l’ajut a Francisca Sanvicen Torné (GESEC).

 

 1. Títol del projecte: La diversificación como solución a la sostenibilidad de las empresas familiares en el sector agroalimentario de Cataluña. Consorci: Confluències en la empresa familiar. Adjudicació de l’ajut a José Luis Gallizo Larraz (CARENFA).

 

Ajuts pont:

 

 1. Títol del projecte: Recursos patrimonials i turístics de Lleida, en Accés Obert, Estratègies de comunicació del Patrimoni cultural. Consorci: Patrimoni Cultural, Turisme i Comunicació. Adjudicació de l’ajut-pont a Iván Rega Castro (ACEM).

 

 1. Títol del projecte: Ús i recepció del passat: desenvolupament social, econòmic i artístic a la Catalunya de Ponent a l’Edat Moderna. Consorci: MEMOART. Adjudicació de l’ajut-pont a Isidro Puig Sanchís (ACEM).

 

 1. Títol del projecte: Multilingüisme, formació i empresa a la demarcació de Lleida: Cap a una valoració educativa i econòmica del multilingüisme als sectors agroalimentari i turístic. Consorci: Llengües, Educació i Economia (LLEDECO). Adjudicació de l’ajut-pont a Josep Maria Cots Caimons (CLA).

 

Projectes de cofinançament de projectes europeus o internacionals:

 

 1. Títol del projecte: Challenges of The European Union: an approach for Senior Students (CEUSS). Grup de recerca: Les Nacions Unides i la Unió Europea davant els reptes i les amenaces actuals: reforma del sistema de governança global, seguretat, cooperació i drets humans. Adjudicació de l’ajut a Antoni Blanc Altemir (Les Nacions Unides i la Unió Europea…).

Projectes 2017

Els projectes de recerca que es mencionen a continuació són els projectes finançats en la convocatòria d’ajuts 2017 de l’INDEST. La resolució de projectes 2017 és aquí.

 

MODALITAT A

 

 1. Títol del projecte: Desigualtat socioespacial i pobresa a Lleida (1991-2017). Consorci: Desigualtat i Pobresa a Lleida. Adjudicació de l’ajut de 3.600 euros. Grups de recerca participants: Territori i Societat, Anàlisi Social i Educativa (GRASE) i Grup d’Estudis, Societat, Salut, Educació i Cultura (GESEC). Col·labora: Càteda O.S La Caixa d’Estudis sobre les Desigualtats Socials. Institució partner: Regidoria de Polítiques per als Drets de les persones. Ajuntament de Lleida.

 

 1. Títol del projecte: Geografia de les emocions. Consorci: Geografia de les emocions. Adjudicació de l’ajut de 6.000 euros. Grups de recerca participants: Territori i Societat i dues investigadores a títol individual de l’INDEST. Empresa partner: Amesbé Consultoria del Benestar.

 

 1. Títol del projecte: Cap a un nou paradigma dels acords de lliure comerç de la Unió Europea. Possibles repercussions per a les terres de Lleida. Consorci: GRUNUE-AECTI-Europe Direct Lleida. Adjudicació de l’ajut de 4.800 euros. Grups de recerca participants: Les Nacions Unides i la Unió Europea davant els reptes i les amenaces actuals: governança global, seguretat, desenvolupament i drets humans. GR: Avaluació Econòmica i Comercial de la Tecnologia i la Innovació (AECTI). Institució partner: Europe Direct Lleida de l’Ajuntament de Lleida.

 

 1. Títol del projecte: Towards an efficiency analysis of multilingual workplaces: the cases of agro-industry and tourism. Consorci: Llengua, Educació i Economia (LLEDECO). Adjudicació de l’ajut de 6.000 euros. Grups de recerca participants: Cercle de Lingüística Aplicada (CLA) i Caracteritzant les Empreses Rendibles: Empresa Familiar i Empresa Emprenedora (CARENFA). Institució partner: Cambra de Comerç i Serveis de Lleida.

 

MODALITAT B

 

 1. Títol del projecte: Estudi de l’orientació al mercat de les cooperatives agràries de Catalunya des del punt de vista comercial i turístic. Consorci: Cooperativa, turisme i economia social (COTUES). Adjudicació de l’ajut de 4.800 euros. Grup de recerca: Turisme, Economia Social i del Coneixement (TURESCO). Col·laboració amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

 

 1. Títol del projecte: La competitivitat de les Cooperatives Agràries. Consorci: Avaluació de la competitivitat de les cooperatives agràries de Catalunya. Adjudicació de l’ajut de 3.600 euros. Grup de recerca: Avaluació Econòmica i Comercial de la Tecnologia i la Innovació (AECTI). Col·laboració amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

Projectes 2018

Els projectes de recerca que es mencionen a continuació són els projectes finançats en la convocatòria d’ajuts 2018 de l’INDEST. El codi UdL oficial de la convocatòria és: 2018CRINDESTABC. Consulta la resolució de projectes 2018, aquí.

 

MODALITAT A

 

 1. Títol de projecte: Relación entre inteligencia emocional y rendimiento profesional. Consorci: Inteligencia emocional en la empresa. Adjudicació de l'ajut de 5.600 euros (€). Grups de recerca participants: Grups de recerca en Orientació Psicopedagògica (GROP) i Caracteritzant les Empreses Rendibles: Empresa Familiar i Empresa Emprenedora (CARENFA). Institució partner: Saint Kolbe University.

 

 1. Títol de projecte: Anàlisi d'emplaçament del patrimoni natural i cultural català en la ficció audiovisual com a estratègia de promoció. Consorci: TRAMA-TURESCO. Adjudicació de l'ajut de 5.600 euros (€). Grups de recerca participants: Transformacions en els mitjans  audiovisuals i les seves implicacions en el desenvolupament polític, cultural i social (TRAMA) i Turisme, Economia Social i del Coneixement (TURESCO). Institució partner: Ajuntament de Lleida amb el Suport de Catalunya Film Comission.

 

 1. Títol de projecte:  El coneixement del patrimoni industrial en el món educatiu i la societat. Consorci: Difusió participativa del patrimoni industrial. Adjudicació de l'ajut de 7.000 euros (€). Grups de recerca participants: Territori i Societat i Anàlisi Social i Educativa (GRASE). Institució partner: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC).

 

 1. Títol de projecte: La representació de la maternitat en la ficció contemporània. Consorci: Observatori de les representacions de la maternitat – TRAMA – GESEC – LIPOFRANCUMEPOE. Adjudicació de l'ajut de 7.000 euros (€). Grups de recerca participants: Transformacions en els mitjans audiovisuals i les seves implicacions en el desenvolupament polític, cultural i social (TRAMA), Grup d'Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura (GESEC) i Literatura Popular Francesa i Cultura Mediàtica Enfront del Fenomen Poètic (LIPOFRANCUMEPOE). Institucions partner: Col·legi d'Infermeres i Infermers de Lleida i Centre Dolors Piera (UdL).

 

MODALITAT B

 

 1. Títol de projecte: Relleu Generacional i Gènere a les Cooperatives Agràries de Catalunya. Consorci: REGENERE. Relleu generacional i gènere a les cooperatives agràries de Catalunya. Adjudicació de l'ajut de 7.000 euros (€). Grup de recerca participant: Grup d'Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura (GESEC). Col·labora: Càtedra d'Emprenedoria i Càtedra d'Empresa Familiar. Institució partner: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC).

 

 1. Títol de projecte: Anàlisi de les expectatives de millora de les organitzacions de productors com elements clau del millorament d'eficiència dels sectors agraris i agroalimentaris en clau de present i de futur. Consorci: Anàlisi de les expectatives de millora de les organitzacions de productors com elements clau del millorament d'eficiència dels sectors agraris i agroalimentaris en clau de present i de futur. Adjudicació de l'ajut de 5.600 euros (€). Grup de recerca participant: Les Nacions Unides i la Unió Europea davant els reptes i amenaces actuals: reforma del sistema de governança global, seguretat, cooperació i drets humans. Institució partner: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC).

 

MODALITAT C

 

 1. Títol de projecte: Effects of a web-based therapeutic educational intervention for the treatment of pain and poor sleep quality in adult women diagnosed with fibromyalgia: a mixed methods approach with sequential exploratory design. Consorci: Fibromyalgia and Integral Care (Biopsychosocial). Adjudicació de l'ajut de 7.000 euros (€). Grups de recerca participants: Grup d'Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura (GESEC-INDEST) i Grup d'Investigació en Cures en Salut (GRECS-IRBLLEIDA). Entitats col·laboradores: FibroLleida i Centre d'Atenció Primària Onze de Setembre.

 

 1. Títol de projecte: APROXIMACIÓ ARQUEOLÒGICA A LES PRÀCTIQUES AGROALIMENTÀRIES: NEXES ENTRE EL PASSAT I EL PRESENT. Consorci: ARQUEOAGRO. Adjudicació de l'ajut de 7.000 euros (€). Grups de recerca participants: Grup d'Investigació Prehistòrica (GIP) – Grup 3D PATRIMONI. Estudi, Digitalització, Documentació i Divulgació del Patrimoni Artístic i Arqueològic (3D Patrimoni - INDEST); Grup de Recerca Producció Forestal (AGROTECNIO).

 

 1. Títol de projecte: Buscando los valores de referencia "normales" de biomarcadores de daño cardíaco después de sesiones de actividad física. Consorci: Moviment-Vascular. Adjudicació de l'ajut de 7.000 euros (€). Grups de recerca participants: Moviment Humà (MH-INDEST) i Grup de Recerca Translacional Vascular i Renal (TVR-IRBLLEIDA).

 

 1. Títol de projecte: Estudio y análisis de la biodiversidad de cultivos y del pago verde "Greening" en la província de Lleida en el Horizonte de la futura reforma de la PAC Post 2020. Consorci: Estudio y análisis de la biodiversidad de cultivos y del pago verde "Greening" en la província de Lleida en el Horizonte de la futura reforma de la PAC Post 2020. Adjudicació de l'ajut de 7.000 euros (€). Grups de recerca participants: Les Nacions Unides i la Unió Europea davant els reptes i amenaces actuals: reforma del sistema de governança global, seguretat, cooperació i drets humans (INDEST). Grup de Recerca en Agronomia i Medi Ambient en sistemes agrícoles mediterranis (AGROTECNIO).

Projectes 2019

Els projectes de recerca que es mencionen a continuació són els projectes finançats en la convocatòria d’ajuts 2019 de l’INDEST. El codi UdL oficial de la convocatòria és: 2019CRINDESTABC. Consulta la resolució de projectes 2019, aquí.

 

MODALITAT A

 

1. Títol de projecte: Posant en valor les polítiques socials: anàlisi de l'impacte del servei d'ajut a domicili de la comarca de La Segarra. Consorci: Anàlisi Social i Territorial. Adjudicació de l’ajut de 5.000 euros*. Grups de recerca participants: Anàlisi Social i Educativa (GRASE) i Territori i Societat. Institució partner: Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de La Segarra.

*L'import de 5.000 euros és el pressupost sol·licitat pel Consorci en la documentació presentada a l'INDEST.

 

MODALITAT B

 

2. Títol de projecte: Les agrobotigues com a eina de difusió i comercialització del cooperativisme agrari en el territori. Consorci: Cooperativa, turisme i economia social (COTUES). Adjudicació de l’ajut de 7.000 euros. Grup de recerca participant: Turisme, Economia Social i del Coneixement (TURESCO). Projecte en línia de col·laboració amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

 

MODALITAT C

 

3. Títol de projecte: Estats emocionals en l'espai públic. Consorci: Estats emocionals en l'espai públic. Adjudicació de l’ajut de 7.000 euros. Grups de recerca participants: Territori i Societat - INDEST; Grup d'Investigació en Fonaments Biològics dels Transtorns Mentals - Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida). Institució partner: Amesbé Consultoria del Benestar S.L.

 

4. Títol de projecte: Los procesos de aculturación de los descendientes de latinoamericanos en la provincia de Lleida. Análisis y propuestas didácticas y socioeducativas de inclusión. Consorci: Aculturació, Joventut i Inclusió Socioeducativa. Adjudicació de l'ajut de 7.000 euros. Grups de recerca participants: Llengua i Educació (LiE - INDEST), Grup Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials (DHiGeCS - INDEST); Grup JOVIS. Centre d'Estudis sobre Joventut i Societat - Institut Politècnic d'Innovació i Recerca en Sostenibilitat (INSPIRES).