Normativa i regulació en període electoral

L'Institut de Desenvolupament Social i Territorial no contempla en el seu Reglament d'una normativa electoral com a ens de de recerca. Per tant, com a institut de recerca propi de la UdL, INDEST es regeix per la Normativa General d'Eleccions de la Universitat de Lleida i la Llei 26/2010 de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya. 

Consulta la Normativa Electoral de la Universitat de Lleida i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya