Tasques i accions

  • Desenvolupament social i territorial i polítiques socials
  • Impuls i coordinació de la formació en recerca per als membres adscrits
  • Transferència de coneixement i voluntat de servei al territori
  • Impacte social dels resultats de la recerca dels grups de recerca adscrits
  • Captació de personal investigador i d'ajuts de recerca
  • Organització de cicles, jornades de recerca i seminaris al voltant de la temàtica de les línies de recerca i activitat de l'institut
  • Afavoriment dels contactes amb centres internacionals dedicats als mateixos àmbits de treball