Projecte Europeu Erasmus+ concedit i coordinat per Pere Lavega-Burgués (INEFC Lleida)

Opportunity és un Projecte Europeu finançat per la convocatòria Erasmus+

Descarregar Pdf

Nom Original del Projecte Europeu en anglès: Fostering social inclusion and gender equality in formal and nonformal educational contexts through applying traditional sports and games - En català: "Promoció de la inclusió social i la igualtat entre els gèneres en els contextos educatius formals i no formals mitjançant l'aplicació dels esports i jocs tradicionals (JET)"

Acrònim: Opportunity

Inici: 2020

Final: 2023

Referència del Projecte: 622100-EPP-1-2020-1-ES-SPO-SCP

Finançament UE: 382.536 EUR

Programa: Erasmus+

Clau: Sport

Tipus: Associacions en col·laboració

Coordinador: Pere Lavega-Burgués (INEFC)

Investigador Principal INEFC: Pere Lavega-Burgués

L'acrònim del Projecte és: OPPORTUNITY (codi: 622.100-EPP-1-2020-1-ES-SPO-SCP) "Promoció de la inclusió social i la igualtat entre els gèneres en els contextos educatius formals i no formals mitjançant l'aplicació dels esports i jocs tradicionals (JET)"

OPPORTUNITY és un projecte europeu finançat per la convocatòria Erasmus+. Es tracta d'una iniciativa de nou organitzacions representatives de diferents sectors (esport, cultura i educació). El projecte està finançat per la Comissió Europea (382.536 euros) i la seva durada és de 36 mesos (gener de 2021 a desembre de 2023).

El consorci està compost per les següents institucions:

  • P1 Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC). Espanya. Coordinador
  • P2 Universitat de Lleida (Catalunya). Espanya
  • P3 Associació de Pares Disminuïts Psíquics la Pau (ADISPAZ). Espanya
  • P4 Universidade de Coimbra. Portugal
  • P5 Associazione Giochi Antiqui de Verona. Itàlia
  • P6 Hravtski Savez Tradicijsk1h Igara i Sportova. Croàcia
  • P7 Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji. Polònia.
  • P8 Association Tunisienne de Sauvegarde des Jeux et Sports du Patrimoine (ATSJSP). Tunísia.
  • Associació P9 Europeenne des Jeux et Sports Traditionnels (AEJeST)

El projecte també compta amb el suport de 39 organitzacions en qualitat de membres associats, entre elles la UNESCO, l'Associació Internacional de Jocs i Esports Tradicionals (ITSGA) i a Catalunya el COPLEFC.

Proposa una metodologia innovadora que podrà aplicar-se en contextos d'educació formal (assignatures d’educació primària, secundària, cicles formatius, universitat) i no formal (encontres, festivals, intercanvis). La metodologia es difondrà mitjançant un curs de formació obert (MOOC), i es posarà a prova mitjançant accions pilot sobre l'ús inclusiu dels JET. A més, el projecte desenvoluparà una aplicació per dispositius mòbils (APP) que permetrà recollir dades per a l'anàlisi dels efectes dels JET en la inclusió social i l'equitat de gènere.

La intenció final d’aquest projecte és la creació de xarxes i de comunitats d'aprenentatge  cooperatiu.

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb Pere Lavega-Burgués coordinador del projecte (plavega@inefc.udl.cat ); Col·legiat 5326.

El Professor Lavega és Sotsdirector de Recerca de l'INEFC Lleida des del 2014. Coordinador del Grup d'Investigació en Acció Motriu (GIAM) Grup Consolidat [2017 SGR 197]; el Dr. Lavega és membre de la Junta de Govern de l’Institut de Recerca de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST) de la Universitat de Lleida des del 2016.