L’Institut de Desenvolupament Social i Territorial finança amb 65.800 euros deu projectes de recerca presentats presentats en la convocatòria d’ajuts a projectes de recerca de l’any 2018

Descarregar Pdf

Projectes

Modalitat A:

(1) Relación entre inteligencia emocional y rendimiento profesional.

(2) Anàlisi de l’emplaçament del patrimoni natural i cultural català en la ficció audiovisual com a estratègia de promoció.

(3) El coneixement del patrimoni industrial en el món educatiu i la societat.

(4) La representació de la maternitat en la ficció contemporània.

Modalitat B:

(5) Relleu generacional i gènere a les cooperatives agràries de Catalunya.

(6) Anàlisi de les expectatives de millora de les organitzacions de productors com elements clau del millorament d’eficiència dels sectors agraris i agroalimentaris en clau de present i de futur.

Modalitat C:

(7) Effects of a web-based therapeutic educational intervention for the treatment of pain and poor sleep quality in adult women diagnosed with Fibromyalgia: A mixed methods approach with sequential explotarory design.

(8) Aproximació arqueològica a les pràctiques agroalimentàries nexes entre el passat i el present.

(9) Buscando los valores de referencia << normales >> de biomarcadores de daño cardíaco después de sesiones de actividad física.

(10) Estudio y análisisde la biodiversidad de cultivos y del pago verde << Greening >> en la provincia de Lleida en el horizonte de la futura reforma de la PAC Post 2020.

L’objecte de la convocatòria 2018 d’ajuts de l’INDEST per a projectes de recerca és donar suport als projectes d’interès per la seva temàtica interdisciplinar dins de l’àrea de les ciències socials i de les humanitats. Els projectes sorgeixen de la unió de grups de recerca (agrupats en consorcis) que es presenten a les convocatòries competitives de l’INDEST. L’INDEST atorga finançament si el projecte rep informe favorable de dos/dues avaluadors/es externs/es. L’objectiu final dels projectes finançats per l’INDEST és potenciar la recerca aplicada i interdisciplinar per transferir coneixement, eines útils i de millora per a la societat i, en resum, donar resposta a reptes de caràcter social, econòmic i humanístic i de la societat actual.

Els projectes finançats en la convocatòria d’ajuts 2018 s’agrupen en tres modalitats:

Modalitat A: requereix la col·laboració entre un mínim de dos grups de recerca de l’INDEST que pertanyin a diferents àmbits de coneixement.

Modalitat B: requereix la col·laboració d’un grup de recerca de l’INDEST amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC).

Modalitat C: requereix la col·laboració entre un grup de recerca adscrit a l’INDEST i almenys un altre grup de recerca d’un dels altres tres centres de recerca de la Universitat de Lleida (INSPIRES, Agrotecnio, IRBLleida).