L'INDEST resol la convocatòria d'ajuts 2019 i premia amb ajut econòmic als 4 consorcis que presenten projecte de recerca

Tots els consorcis participants en la convocatòria 2019 d'ajuts de l'INDEST per a projectes de recerca reben ajut econòmic per desenvolupar la proposta de projecte de recerca presentada.

Descarregar Pdf

Els 4 projectes que es presenten en la convocatòria de projectes 2019 de l'INDEST reben informes favorables de l'avaluació externa i la UdL els atorga finançament per desenvolupar els projectes presentats. Els projectes són de dos anys de durada i en acabar es comprometen a presentar un nou projecte - més consolidat - en una convocatòria competitiva externa a la UdL. 

Consulta la resolució convocatòria de projectes 2019, aquí.

Projectes com - (1) Posant en valor les polítiques socials: anàlisi de l'impacte de l'impacte de la despesa social en el servei d'ajut a domicili de la comarca de La Segarra; (2) Les agrobotigues com a eina de difusió i comercialització del cooperativisme agrari en el territori; (3) Estats emocionals en l'espai públic; i (4) Los procesos de aculturación de los descendientes de latinoamericanos en la provincia de Lleida. Análisis y propuestas didácticas y socioeducativas de inclusión - són els títols de les propostes que gaudeixen d'ajut de l'INDEST per desenvolupar el projecte interdisciplinar bianual de l'any 2020 fins al 2022.  

Els ajuts de l'INDEST tenen per objectiu impulsar la recerca bàsica i aplicada que fan els grups adscrits a l'institut - aquells que participen en convocatòries de projectes de l'institut i reben informes faborables d'avaluació externa dels projectes i per tant, com a resultat, se'ls atorga finançament per desenvolupar-los. A més a més de divulgar la recerca del què es fa en l'àrea de les ciències socials i les humanitats a la Universitat de Lleida, l'INDEST promou aquests ajuts amb l'objectiu final que els grups de recerca (agrupats en consorci amb empreses o institucions representatives del territori lleidatà) puguin unir esforços tant en capital humà com en recursos per poder presentar propostes de projecte a convocatòries competitives nacionals, estatals o europees i fins i tot internacionals. Altrament, també de caire privat.

Aquests projectes són possibles gràcies a l'impuls que des del 2016 i any rere any el Vicerectorat de Recerca diposita en l'INDEST com a institut propi de la Universitat de Lleida. 

Pel que fa als equips d'investigació, en la convocatòria 2019 d'ajuts de l'INDEST han participat els següents grups de recerca i empreses o institucions partner en el projecte:  

(1) Investigadors del grup d’anàlisi social i educativa (GRASE-INDEST) i personal del grup Territori i Societat-INDEST. Partner: Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de La Segarra.

(2) Investigadors del grup de Recerca en Turisme, Economia Social i del Coneixement (TURESCO-INDEST). Partner: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

(3) Investigadors del grup Territori i Societat de l'INDEST amb la col·laboració del Grup d’Investigació en Fonaments Biològics dels Transtorns Mentals que pertany a l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida).

(4) Investigadors del grup Llengua i Educació (LiE-INDEST) i també el grup de Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials (DHiGeCS UdL) amb la col·laboració del grup JOVIS UdL (Centre d’Estudis sobre Joventut i Societat) pertanyent a l'Institut Politècnic d'Innovació i Recerca en Sostenibilitat  (INSPIRES). 

 

Per a més informació pel que fa als projectes consulta aquí les seves temàtiques i el finançament.