Jornada d’Avaluació de l’INDEST amb els membres del Comitè Científic Extern

Descarregar Pdf

La Jornada d’Avaluació de l’Institut de Desenvolupament Social i Territorial es va celebrar dilluns, dia 12 de desembre, i va comptar amb la visita dels membres del Comitè Científic de l’INDEST. Després de la seva presentació formal i pública, la funció del Comitè Científic és assessorar i donar suport a l’activitat de recerca que es desenvolupa a l’institut propi de la Universitat de Lleida.

La Jornada va tenir lloc a l’edifici del Rectorat a la Sala de Juntes de la tercera planta. Els membres que composen l’òrgan d’avaluació externa de l’INDEST són: la Dra. Mirjana Pejić Bach de la Universitat del Zagreb (Croàcia), avaluadora i experta del programa europeu Horizon 2020. Pejić ha participat i participa avui dia en diversos projectes del 7è Programa Marc de la Unió Europea i alhora, és UNESCO Chair en la Data Privacy Conference: “Privacy in Stadistical Databases 2016”. També, el Dr. Joaquim Prats Cuevas, catedràtic de la Universitat de Barcelona i expresident de l’AQU i també ha presidit el Center for European Education a Espanya, és membre del Comitè. I finalment, el Dr. Ramon Flecha Garcia, catedràtic de la Universitat de Barcelona i és expert en la Comissió de l’Àrea de les Ciències Socials i les Humanitats del 7è Programa Marc d’Investigació de la Unió Europea. Flecha ha estat seleccionat Chair de l’Expert Group on Evaluation Methodologies for the Interim and Ex-post Evaluations of Horizon 2020.

El programa i els horaris establerts de la Jornada del Comitè Científic eren els següents:

10.30 a 12.00 h  Audiència i presència dels membres del Comitè Científic amb els membres del Consell de Direcció de l’INDEST

12.30 a 14.00 h  Reunió de la Junta de Govern de l’INDEST

16.30 a 18.30 h  Audiència i presència dels membres del Comitè Científic amb tots els membres del Plenari de l’INDEST (inclou tots el personal investigadors de l’institut)

Al llarg de les intervencions i de les diferents reunions, els membres del Comitè Científic han exposat algunes de les seves recomanacions, visions i conclusions sobre els inputs i preguntes que han rebut per part dels investigadors adscrits a l’INDEST. La temàtica de les preguntades rondava al voltant de la disseminació de la recerca, la transferència d’aquesta i l’impacte social de la investigació dels diferents grups de recerca, concretament vint-i-sis adscrits de l’INDEST amb un total de més de dos-cents investigadors adscrits. En algun moment de la Jornada també s’ha assenyalat la diversitat de les àrees de recerca i de coneixement del conjunt dels grups de recerca de l’INDEST i s’ha puntualitzat que aquest és un fet que complica l’organització i la coordinació d’activitats de recerca. No obstant, tal i com assenyala el Dr. Joaquim Prats [aquesta circumstància] “pot ésser també una gran oportunitat”, ja que formar part de l’INDEST també significa, per exemple, beneficiar-se en convocatòries del propi institut gràcies en gran part a les quatre grans línies de recerca d’aquest contemplades en el Pla Estratègic de Recerca de la Universitat de Lleida. En paraules de Ramon Flecha i Joaquim Prats ja és una gran notícia que existeixi l’NDEST a la Universitat de Lleida, un institut de aplega grups de recerca de les cienciès socials i d'humanitats. Prats diu que és molt difícil que per exemple a la Universitat de Barcelona s’arribin mai a posar-se d’acord tots els grups de recerca de les ciències socials per engegar una iniciativa com aquesta amb les seves respectives implicacions. I en aquest sentit, Joaquim Prats anima als grups a participar activament. Flecha assenyala que efectivament, és una gran sort que els grups de recerca presents a la Jornada hagin apostat per la recerca conjunta i interdisciplinar a la Universitat de Lleida. Flecha manifesta que una bona cohesió social dels grups i dels integrants i la pertinença d’aquests a l’INDEST “és un plus de cara a fer recerca europea” ja que en els projectes europeus (altament competitius) es pot incloure les qualitats i els coneixements de cadascun dels grups. Tot això sense deixar de banda allò global i tampoc la interdisciplinarietat que caracteritza l’INDEST i la excel·lència que aquest vol assolir. Mirjana Pejić afegeix que cal que els grups de recerca “planiquin la recerca”, els grups de recerca cal que tinguin elaborat un Pla de Recerca i es persegueixin els objectius d’aquest, que el tinguin en compte i que comptin amb l’INDEST per coordinar la gestió de la recerca, donar suport i assistència administrativa.

Com a recurs on-line de recerca a consultar periòdicament i a tenir molt en compte, Flecha destaca i recomana la Plataforma web Europea per l’Aliança de les Ciències Socials i les Humanitats: European Alliance for Social Sciences and Humanities (EASSH)

Posteriorment a la Jornada, els membres del Comitè Científic Extern emetran un informe d’avaluació externa a l’INDEST amb les seves respectives consideracions i observacions que creguin convenients i necessàries per tal de contribuir a enfortir i millorar la tasca de l’Institut de Desenvolupament Social i Territorial de la Universitat de Lleida.

[Copia aquest enllaç a la barra del navegador per consultar el web de EASSH: http://www.eassh.eu/]