2a Jornada de reflexió i debat: anàlisi de l'estratègia Horizon 2020 amb el Dr. Ramon Flecha

El Catedràtic ha disseminat sobre qüestions concretes en referència al RIS3 en l'àmbit català i Horizon 2020 en el marc europeu.

Descarregar Pdf
Ramon Flecha
El Dr. Ramon Flecha explaiant als oients de la 2a Jornada actuacions d'èxit en recerca científica.

Aquest dilluns, 14 de març, s'ha celebrat < Quin INDEST volem? > el títol i l'eix central de la 2a Jornada dins del Cicle de reflexió i debat. En aquesta ocasió, els membres de l'institut han gaudit de l'àmplia experiència en recerca de l'àmbit català i europeu del Dr. Ramon Flecha, Catedràtic de Sociologia de la Universitat de Barcelona. El Catedràtic ha disseminat sobre qüestions concretes en referència al RIS3 en l'àmbit català i Horizon 2020 en el marc europeu. 

El director provisional de l'INDEST, el Dr Fidel Molina Luque, ha presentat al Dr. Ramon Flecha a l'audiència com a avaluador, no solament de projectes europeus a Brussel·les, sinó també de la pròpia línia de Ciències Socials i Humanitats a Europa (Horizon 2020). Flecha també destaca com a assessor de l'AGAUR pels indicadors de qualitat dels grups de recerca en Ciències Socials i Humanitats. Val a dir que les aportacions del Dr. Ramon Flecha hn contribuït a diferents àmbits de la sociologia, dedicant-se a concretar teories i pràctiques que superen les desigualtats socials.

El Catedràtic de Sociologia de la UB, assegura que l'èxit en recerca com a institució es troba en primer lloc, "en situar-se a les esquenes dels gegants". Així, s'ha referit a actuacions d'universitats com Harvard, Stanford, Columbia, Seoul i São Paulo, com a exemples destacats. De la mateixa manera, sentencia que com a centre de recerca caldrà donar fets empírics sobre la contribució que estem fent a la societat. Altrament, el professor critica la poca consciència de col·lectiu que es té a les Ciències Socials: "som massa individualistes en el moment de treballar conjuntament". Flecha convida als oients a transformar la crítica en aportacions positives per tal de millorar la coordinació en recerca.  

En relació al RIS3, Flecha manifesta que és important "investigar amb i per a la societat", per tal de crear una cooperació efectiva entre la ciència i la societat. En aquest mateix sentit comenta les principals fites de l'estratègia Horizon 2020 que ha posat en marxa la Comissió Europea. El plantejament és assegurar que Europa assumeixi el lideratge en ciència mundialment, esquinçar els models tradicionals per arribar a la innovació real i, de retruc, fer més senzilla la cooperació entre sector públic i privat en el lliurament de la innovació. Tanmateix, Flecha declara que aquest canvi de paradigma en la investigació només és possible i sostenible si "evidenciem empíricament els resultats de la recerca abans, durant i més enllà del termini de qualsevol projecte d'investigació i innovació". En definitiva, les aportacions del Dr. Ramon Flecha han ajudat a definir les línies d'actuació de l'Institut de Desenvolupament Social i Territorial de la Universitat de Lleida. 

Fotografies: Servei de Reproducció de la Imatge de la Universitat de Lleida